Gooi & Vecht Historisch

Dramatische brand aan de rand van de hei - Arie de Kloet - 22/10/1868

Dramatische brand aan de rand van de hei - Arie de Kloet - 22/10/1868

Op de hei rondom Hilversum bevonden zich enkele daggeldershuisjes, die ook wel als “hut” werden aangeduid.

Tussen Hilversum en Loosdrecht verbrandde op donderdag 22 oktober 1868 een huisje, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. In het jaarverslag van de gemeente Hilversum lezen we dat het ging om een hut genummerd 566. Deze “hut” staat net niet op een plattegrond van de gemeente Hilversum, maar gelet op de nummering wijst het in de richting van Hollandsche Rading. Dit gebied was toen nog minimaal bebouwd.

Het huisje of de hut werd bewoond door de 37-jarige Jan Geitenbeek en zijn vrouw Geertje van Meurs. De vier kinderen, Cornelis bijna 6 jaar, Dirk 4 jaar, Jan 3 jaar en Willemijntje 11 weken, kwamen allen om het leven. Volgens onderzoek bleek nonchalance oorzaak van deze ramp.

Hoe onvoorstelbaar groot moet het verdriet voor beide ouders zijn geweest. Alle archieven zwijgen. De Gooi- en Eemlander kwam pas in 1871. In de landelijke kranten werd de ramp met enkele zinnen afgedaan. 

De Historische Kring Loosdrecht beschikt over een interview uit 1938 waarin dorpshistoricus W.J. Voogsgeerd de herinneringen van Klaas van Altena in enkele schriftjes heeft genoteerd.

Van Altena vertelt het volgende: Willem Gijzen woonde eerst in een klein huisje voorbij het zandgat. Aan de noordkant van het zandgat1, op de Hoorneboeg aan, stond ook een hut. Daarin woonde Jan Geitenbeek. Toen deze met zijn vrouw uit waren, met de deur op slot, hebben twee kleine kinderen van hem met lucifer gespeeld en brand veroorzaakt.

Later is Jan Geitenbeek gaan wonen, in een hut, die stond waar nu de uitspanning De Kersenboom (1938) van de weduwe Van Beek zich bevindt 2. Daar heeft Klaas van Altena nog hout gehakt, zogenaamd gebost. Hij dronk dan koffie in de hut. De dochter van Geitenbeek mocht daarvoor dan de takken oprapen.  

Noten:

1)  Volgens een lokaal bekende wordt met 'het zandgat' bedoeld: een gedeelte dat tegenwoordig aan het einde van de Zwartebergseweg (gezien vanuit de Noodweg) nabij het scoutinghuisje is gelegen.

2)  Thans restaurant Moeke aan de Utrechtseweg 263.

 

Auteur:Arie de Kloet
Trefwoorden:ramp
Periode:22/10/1868
Locatie:Zwartebergseweg Hilversum
Thema:Thema: Wat een ramp!

Locatie op kaart