Gooi & Vecht Historisch

Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Datering1927-1973
Rubriek03.04.01 Organisatie van de gezondheidszorg
Itemnummer2101-2100
BeschrijvingLijsten van in de gemeente gevestigde geneeskundigen waaronder artsen, tandartsen, apothekers, drogisterijen en vroedvrouwen alsmede meldingen van vestiging.
  •  Deelbeschrijvingen