Gooi & Vecht Historisch

Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

BestandsnummerSSAN015
ArchieftitelArchieven van het Stadsbestuur van Naarden
Datering1512-1752
Rubriek2.A.1 Algemeen
Itemnummer45 1
BeschrijvingRegister houdende naamlijsten van schouten, burgemeesters en schepenen, met aantekeningen waaronder een verslag van de belegering van Naarden in 1672
OntwikkelingsstadiumManuscript, 1750-1775
Vorm1 katern
Overige opmerkingenVerslag: "Op den 20 juni 1672 is onder 't belijd van den overste Masel deze stadt Naerden omtrent ter middernagt opge-ijst voor de konink van Frankrijk Louies XIIII en door de gecommiteerde bij accoort overgegeve des de burgers alle haer privilegien soude behoude ende weder op den 5 september 1673 van sijn hooghijd Prins Willem de III van Orangie belegert en door een gedurig kanoneere van 5 a 6 dage lang en een sware storm met al de buijtewerke wierde ingenome van de franse governeur Du Puij die doemaels binne de stad commandeerde op den 12 september 1673 door gods genade met akkoort weder gewonne so dat nog 28 hondert so franse als switters soldate met haer vol geweer en wapene en brandende lonte 2 stuks kanon daer uijt na Arnhem sijn getoge en gedurende de franse regering is Franc Weeskint so door de governeur als magiestraet tot schout versogt en aengesteld".
De naamlijsten 1671-1674 zijn geïndexeerd en opgenomen in de zoekindex Personen.
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen