Gooi & Vecht Historisch

Detail

BestandsnummerSAGV148.1
Archiefcategorie1.1 algemeen plaatselijk bestuur
ArchieftitelArchief van het dorpsbestuur en gemeentebestuur Blaricum
PlaatsBlaricum
Datering1698-1926
Omvang31.5 m
Overige opmerkingenDit archief is in bewerking en daarom niet raadpleegbaar. De einddatum van de bewerking is naar verwachting eind 2019.
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van het dorpsbestuur en gemeentebestuur Blaricum, 1698-1926.

 •  De archieven van de gemeente Blaricum zijn, als gevolg van de toetreding van deze gemeente tot het S
  • De archieven van de gemeente Blaricum zijn, als gevolg van de toetreding van deze gemeente tot het Streekarchief voor het Gooi en Vechtstreek in het voorjaar van 1985, in oktober van dat jaar overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Hilversum. Bij ontvangst van het archief werd direct vervanging van een groot aantal dozen noodzakelijk geacht, aangezien deze dozen ten gevolge van de wijze van transport ernstig door vocht waren aangetast.
 •   De archieven bleken geen toegang te hebben in de vorm van een inventaris of plaatsingslijst. Wel st
  • De archieven bleken geen toegang te hebben in de vorm van een inventaris of plaatsingslijst. Wel stond aan de buitenzijde van de dozen vermeld, wat de inhoud behoorde te zijn. Bij nader onderzoek bleken de opschriften op de dozen veelal niet overeen te stemmen met wat er zich werkelijk in de dozen bevond.
 •   Het was gewenst het archief op zo kort mogelijke termijn voor publiek toegankelijk te maken.
  • Het was gewenst het archief op zo kort mogelijke termijn voor publiek toegankelijk te maken.
 •   Omdat inventarisatie zou betekenen, dat het archief gedurende tenminste twee jaar moeilijk raadplee
  • Omdat inventarisatie zou betekenen, dat het archief gedurende tenminste twee jaar moeilijk raadpleegbaar zou zijn, werd gezocht naar een vorm van toegankelijk maken die minder tijd zou vergen.
 •   In de eerste instantie werd gedacht aan een plaatsingslijst. Een plaatsingslijst heeft als voordeel
  • In de eerste instantie werd gedacht aan een plaatsingslijst. Een plaatsingslijst heeft als voordeel dat zij binnen redelijk korte tijd realiseerbaar is. Zij somt de bestanddelen van het archief op in de volgorde waarin zij zijn geplaatst in de archiefbewaarplaats. Dit houdt onder andere in, dat er geen rubrieken gevormd worden, hetgeen de raadpleging bemoeilijkt. Gekozen werd daarom voor een tussenvorm, een voorlopige inventaris.
 •   Bij deze voorlopige inventaris zijn de bestanddelen, die zich lenen voor nadere beschrijving bijeen
  • Bij deze voorlopige inventaris zijn de bestanddelen, die zich lenen voor nadere beschrijving bijeen gehouden. In het archief van Blaricum betreft dit voornamelijk de serie ingekomen stukken. Wel zijn de verschillende archieven van elkaar afgescheiden. Naast de archieven van het gemeentebestuur, van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de gemeentelijke instelling voor sociale zorg, werden ook de archieven van de het college van zetters, het steuncomité en het burgerlijk armbestuur aangetroffen.
 •   Vooral het archief van het burgerlijk armbestuur was in de loop der tijd nogal verward geraakt met
  • Vooral het archief van het burgerlijk armbestuur was in de loop der tijd nogal verward geraakt met het archief van de gemeentelijke instelling voor sociale zorg.
 •   Ten gunste van de toegankelijkheid zijn de archieven van het gemeentebestuur en de gemeentelijke in
  • Ten gunste van de toegankelijkheid zijn de archieven van het gemeentebestuur en de gemeentelijke instelling voor sociale zorg in een aantal hoofdstukken verdeeld.
 •   Tijdens het samenstellen van de voorlopige inventaris is gebleken dat het archief niet compleet is.
  • Tijdens het samenstellen van de voorlopige inventaris is gebleken dat het archief niet compleet is. Stukken daterend uit de periode vóór 1822 zijn nauwelijks aangetroffen. Overgebleven zijn slechts de resoluties van schout en schepen en de notulen van de raad. Eén oorzaak hiervan is zeker, dat Blaricum samen met Laren tot 1795 een bestuurlijke eenheid gevormd heeft. De grote brand, die Blaricum in 1696 geteisterd heeft, is er hoogstwaarschijnlijk schuld aan, dat stukken daterend vóór dit jaar überhaupt ontbreken.
 • Hele toegang (SAGV148.1 Inventaris van het archief van het dorpsbestuur en gemeentebestuur Blaricum, 1698-1926.)