Gooi & Vecht Historisch

Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

BestandsnummerSAGV143.1
ArchieftitelArchief hervormde gemeente Nieuw-Loosdrecht
Datering1712-1897
Rubriek01.01 Notulen en correspondentie
Itemnummer1-1
BeschrijvingRegisters van notulen van de kerkeraad, bevattende tevens: Resolutin en Conclusin inzake de diakonierekening, 1700; lijst van obligaties van de diakonie, (ca. 1700); afschriften van de akte van benoeming tot koster, schoolmeester, voorzanger etc,. van Jillis Isacksz. Paack en van stukken betreffende de uitvoering van zijn taak als schoolmeester, 1674, 1680; lijsten van lidmaten, 1712-1809; afschriften van stukken betreffende de beroeping van predikanten, 1719-1809; afschrift van een brief aan de classis Amsterdam inzake het niet voorkomen van paapse stoutigheden te Nieuw-Loosdrecht, 1725; afschrift van de rekening van de diakonie en de weesmeesters van het beheer van de goederen van Egbert Jacobsz. en Lijsbeth Willems Horst, 1729-1735; afschrift van een besluit van de Staten van Holland inzake het afschaffen van maaltijden en festiviteiten bij de bevestiging van een nieuwe predikant of schoolmeester, 1794; afschriften van de met de municipaliteit gevoerde correspondentie inzake het aan de staat over te dragen onderhoud van behoeftige personen, 1800; afschriften van stukken betreffende de onenigheid tussen de kerken van Oud- en Nieuw-Loosdrecht inzake de onderstand van het gezin van Aart van der Voert, 1801; verklaring betreffende de schenking door de ambachtvrouwe van een nieuwe preekstoel, 1834; afschrift van een brief aan synode en classis, waarin commentaar op het reglement van 1848 gegeven wordt, 1848; aanhangsel op het reglement voor den koster, 1853; afschrift van het reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten 1867
Overige opmerkingenIn de jaren 1713-1722, 1724-1725, 1728 en 1731 zijn geen notulen opgemaakt
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
  •  Deelbeschrijvingen