Gooi & Vecht Historisch

Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

BestandsnummerSAGV136.1
Datering1786
Rubriek02.02 Armenzorg
Itemnummer24
BeschrijvingAkte van overeenkomst tussen diakenen enerzijds en weesmeesters anderzijds om jaarlijks het totaal van de inkomsten en uitgaven van beide colleges te bepalen en gelijkelijk te verdelen, met accoordverklaringen van schout en schepenen en kerkeraad
Ontwikkelingsstadiumafschrift
Vorm1 stuk