Gooi & Vecht Historisch

Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

BestandsnummerSAGV136.1
ArchieftitelArchief Hervormde gemeente Oud-Loosdrecht
Datering1648-1962
Rubriek01.01 Notulen en correspondentie
Itemnummer1-3
BeschrijvingRegisters van notulen van de kerkeraad, bevattende tevens: afschriften van stukken betreffende de beroeping van predikanten, 1652-1829; afschrift van de akte van alimentatie door de kerkeraad ten behove van Elbert Hendriksz. Schoenmaker, 1748; Afschriften van stukken uit de correspondentie met de kerkeraad van Nieuw-Loosdrecht inzake de kwestie van het onderhoud van elkaars bedeelden, 1784; Reglement omtrent de oefening, 1792; afschrift van het formulier van ondertekening van schoolmeester Dirk van der Swan, 1783; rooster van aftreden van ouderlingen en diakenen, 1919-1944
  •  Deelbeschrijvingen